В РОЗДIЛI <ПОДАТКОВА IНФОРМУЄ> МОЖНА ОТРИМАТИ СВIЖУ IНФОРМАЦIЮ ВIД ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ ПОДАТКОВОЇ IНСПЕКЦIЇ...          В ЧЕРВОНОГРАДI ВIДКРИЛОСЬ ПРЕДСТАВНИЦТВО РЕГIОНАЛЬНОЇ ОБМIННОЇ СИСТЕМИ <БАНК ЧАСУ>... РЕЄСТРУЙТЕ СВОЇ ПРОПОЗИЦIЇ У <БАНКУ ЧАСУ>...          НА САЙТI ВIДКРИЛАСЬ НОВА РУБРИКА: АВТО-БАЗАР          ХТО БАЖАЄ ВИГIДНО ПРОДАТИ СВОЄ АВТО, ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ НА РОЗМIЩЕННЯ СВОЄЇ IНФОРМАЦIЇ НА САЙТI...          АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТI М.СОКАЛЯ НАДАЄ СВОЇ ПРОПОЗИЦIЇ В РОЗДIЛI НЕРУХОМIСТЬ          РЕКЛАМА ТА IНФОРМАЦIЯ НА САЙТI "БУМ !" - ПЕРШИЙ КРОК ДО УСПIХУ !          МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАШОГО УСПIХУ !          ТИ ЩЕ ДУМАЄШ, А МИ ВЖЕ РЕКЛАМУЄМО !          ВИ ЩЕ НЕ РЕКЛАМУЄТЕСЬ - МИ ЙДЕМО ДО ВАС !
Червоноградська податкова iнформує
Хронiка подiй
ДПС у Львiвськiй областi


Газета НОВИНИ ПРИБУЖЖЯ
ТРК Сокаль
www.careerjet.com.ua
Jesus Portal
Погода в Червоноградi
Locations of visitors to this page
Податкова: хронiка подiй
 Питання легалiзацiї заробiтної плати не втрачає актуальностi
    Днями в примiщеннi мiськвиконкому вiдбулося чергове засiдання робочої групи з легалiзацiї виплати заробiтної плати, за участю начальника Червоноградської ОДПI Оксани Полтавець.
    На засiдання були запрошенi суб'єкти господарювання що допустили виплату заробiтної нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру.
    Детальнiше...

 Червоноградцi вiддали шану загиблим героям української Держави
    У недiлю, в Червоноградi бiля пам'ятника "Борцям за волю України" вiдбулося багатолюдне вiче з нагоди 98-ї рiчницi Акта Злуки Української Народної республiки i Захiдно-Української Народної Республiки, який пiдтвердив прагнення українського народу жити в єдинiй соборнiй державi.
    Детальнiше...

 Про початок кампанiї декларування доходiв на зустрiчi з платниками
    У зв'язку з тим, що з 1 сiчня 2017 року стартувала кампанiя декларування доходiв, громадянам варто подбати про подання рiчної податкової декларацiї, звертають увагу в Червоноградськiй ОДПI в ходi зустрiчi з платниками податкiв.
    Детальнiше...

 Керiвництво фiскальної служби Львiвщини, представник Ради бiзнес-омбудсмена зустрiлися з громадськiстю та пiдприємцями
    Платники податкiв Львiвщини, представники громадськостi, спiльно з керiвниками та фахiвцями територiальних органiв ДФС, за участi iнспектора Ради бiзнес-омбудсмена Андрiя Боднарчука обговорили проблемнi моменти, що виникають при виконаннi податкових зобов'язань та застосуваннi норм нацiонального податкового та митного законодавства.
    Детальнiше...

 Основи податкових знань - майбутнiм платникам
    Днями фахiвцi Червоноградської податкової iнспекцiї завiтали до учнiв середньої школи№4. Пiд час лекцiй школярi дiзнались про податки та їх роль в життi держави. Слухачi також почули про iсторiю оподаткування та основнi етапи становлення податкової системи держави - вiд часiв Київської Русi до сьогодення.
    Детальнiше...

 Легалiзацiя доходiв найманих працiвникiв - на контролi
    Однiєю з найбiльш актуальних проблем у сферi оплати працi є зарплата "в конвертах", потерпають як роботодавцi, так i працiвники. З метою недопущення виплати заробiтної плати в розмiрi меншому за мiнiмальний, щотижнево за участю керiвництва Червоноградської ОДПI в примiщеннi мiськвиконкому проводиться заслуховування суб'єктiв господарювання. Так, з початку року, було проведено 28 засiдань.
    Детальнiше...

 Про новi можливостi оновленого сервiсу ДФС "Електронний кабiнет платника"
    Про новацiї у податковому законодавствi, електроннi сервiси ДФС, йшлося пiд час зустрiчей представникiв фiскальної служби Червоноградської ОДПI.з платниками податкiв.
    Зокрема, спецiалiсти повiдомили щодо впровадження оновленої версiї електронного сервiсу Державної фiскальної служби України "Електронний кабiнет платника". Який включає двi функцiональнi частини: вiдкрита (загальнодоступна) та приватна (особистий кабiнет).
    Детальнiше...

 Реалiзувати право на податкову знижку можна за допомогою електронного сервiсу ДФС
    Нещодавно фахiвцями Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi були проведенi зустрiчi з платниками податкiв. В ходi зустрiчi розглядались актуальнi питання щодо запроваджених змiн до податкового законодавства.
    Детальнiше...

 Проблемнi питання щодо виплати заробiтної плати на постiйному контролi
    Питання трудових вiдносин та боротьба з виплатою заробiтної плати у "конвертах", реалiзацiя гарантiй оплати працi та органiзацiя заходiв недопущення виникнення заборгованостi з виплати заробiтної плати. є актуальною темою сьогодення.
    Детальнiше...

 Актуальна тема сьогодення
    Днями в примiщеннi мiськвиконкому вiдбулося засiдання "круглого столу" з питань легалiзацiї зайнятостi населення за участi керiвництва Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
    Проблема легалiзацiї працi - актуальна тема сьогодення. Тому питання пов'язанi з офiцiйним оформленням трудових договорiв, а також виплати заробiтної плати на рiвнi не нижче мiнiмальної знаходяться на постiйному контролi в органах державної фiскальної служби.
    Детальнiше...

 Про останнi змiни в звiтностi з ЄСВ на зустрiчi з платниками податкiв
    Щоб полегшити впровадження у практику новацiй, якi вiдбулись у податковому законодавствi, та попередити виникнення помилок у ходi господарської дiяльностi фахiвцi Червоноградської ОДПI проводять ряд заходiв для платникiв.
    Детальнiше...

 Про електроннi сервiси ДФС пiд час зустрiчi з платниками
    Про електроннi сервiси ДФС розповiла на зустрiчi з платниками податкiв фахiвець Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Мар'яна Малюк.
    Податкiвець наголосила, що електроннi сервiси ДФС є незамiнними помiчниками для платникiв податкiв. Користувачам вiдкривається безлiч можливостей, зокрема оцiнити податковi ризики дiяльностi з потенцiйними бiзнес-партнерами, мати доступ до нормативних i iнформацiйних документiв з питань оподаткування, скористатися загальнодоступним iнформацiйно-довiдковим ресурсом та отримати вiдповiднi послуги, звiтувати он-лайн, Зокрема, в електронному сервiсi "Електронний кабiнет платника" (оновлена версiя) платники податку на додану вартiсть є можливiсть:
    Детальнiше...

Християнська програма

Iнтернет-тестування

Партнер проекту:
© Рiзник В.Я. 2010